Monikulttuurisuus Espoossa

Tätä kohtaa päivitetään myöhemmin.

Espoo on monikulttuurinen kunta. Lippajärven osalta erikseen ei ole aivan tarkkoja tietoja, mutta Leppävaaraa koskevia tilastotietoja on tässä asukkaiden käyttämän pääkielen mukaan ( äidinkieli ).

Suur-Leppävaarassa oli 30.12.2009 muun kuin suomen-ja ruotsinkielisiä henkilöitä 5410 eli 9 % alueen väestöstä. Kanta-Leppävaarassa vastaava luku oli 2679 eli 10,5 % alueen väestöstä. Koko Espoossa muunkielisiä henkilöitä oli 21 240 eli 8,7 %.

Vastaavat muunkielisten osuudet muualla Espoossa:

Suur-Tapiolassa 5,8 %

Matinkylässä 12,2 %

Suur-Espoonlahdessa 7,5 %

Suur-Kauklahdessa 5,2 %

Vanha-Espoossa 12,4 %

Pohjois-Espoossa 4,8 %

Näistä luvuista näkee, että Vanha-Espoossa, Suur-Matinkylässä ja Suur-Leppävaarassa on muunkielisten osuus suurempaa kuin muilla alueilla.
Lippajärvi kuuluu Suur-Lepppävaaran alueeseen Espoossa.

Leppävaaran alueella eniten puhutut kielet suomen ja ruotsin lisäksi ovat venäjä, viro, somali, kiina ja englanti. Venäjä, viro ja englanti ovat kaikilla suuralueilla viiden kärjessä muiden vaihdellessa.

Suur-Leppävaaran Asukasfoorumitilaisuudessa 9.10.2010 oli aiheena monikulttuurisuus ym. siihen liittyvät asiat Espoon kaupungin erityissuunnittelija Liisa Kososella.