18.5.2014

Lippajärven happitilanne pysynyt hyvänä talvella 2014

Espoon järvien talvitutkimus alkuvuodelta 2014 on osoitteessa 

 
Lippajärven päällysveden happitilanne pysyi lauhan talven ja hapetuksen ansiosta hyvänä. Myös pohjalla säilyi reilusti hapellinen tila. Vertailuvuosiin nähden happitilanne oli pohjalla selvästi normaalia parempi. Pintaveden happipitoisuus oli myös vertailuvuosia parempi. 
Lippajärven vesi oli lievästi sameaa, runsassuolaista ja emäksistä. Ravinnepitoisuudet olivat lievästi rehevän järven luokassa. Fosforipitoisuus laski puoleen edellistalvesta ja oli Pitkäjärveen verrattuna vain neljänneksen. Parannus johtui huomattavasti edellistalvia korkeammista happipitoisuuksista 
Ympäristökeskuksen monistesarjassa on Katrin Aian tekemän moniste Espoon luontopoluista:
Se on tammikuulta 2014 ja Glimsinjoen luontopolku on mukana.


1.6.2013

Kolibakteereja ei löytynyt Lippajärvestä

Uimakausi alkoi ja moni on kiinnostunut Lippajärven vedenlaadusta. Limnologi Reijo Oravaisen 18.4 julkaisema tutkimus kertoo, että kova jäätalvi on jättänyt jälkensä. Hapetuksesta huolimatta vähähappisuus aiheuttaa muun mussa fosforin liukenemista. Oravaisen tutkimus kertoo, että hapetus alkoi 31.10.2012 ja jatkui huhtikuun lopulle saakka. Järven päällysveden happimäärä pysyi hapetuksen ansiosta tyydyttävänä. Myös pohjalla säilyi reilusti hapellinen tila. Aiempiin vuosiin verrattuna happimäärä oli pohjalla tavanomainen. Pintaveden happipitoisuus oli hieman aikaisempaa alempi. Oravainen luonnehtii järveä reheväksi.

Mikä ikävintä järveä rehevöittävää typpeä ja fosforia oli paljon! Kolibakteereja ei kuitenkaan löytynyt.

Loistavalla lintujärvellä Matalajärvellä mittaustulokset paljastivat vielä huomattavasti huolestuttavampia tietoja. Järvi oli kevättalvella käytännössä hapeton. Fosforin määrää Oravainen kuvasi sanomalla, että se lienee Suomen ennätys. Pitoisuus ylittää jopa puhdistettujen jätevesien määrän moninkertaisesti. Matalajärvi onkin Oravaisen mukaan ylirehevä.
Pitkäjärvessä happea oli välttävästi. Aiempiin vuosiin verrattuna happea oli vähemmän siitäkin huolimatta, että järveä hapetettiin. Rehevöittävää fosforia ja typpeä oli vedessä runsaasti. Myös suolapitoisuus oli korkea teiden runsaan suolauksen vuoksi.

Espoon järvien hygieninen vedenlaatu oli pääosin moitteeton. Hieman ulosteperäisiä kolibakteereja todettiin Espoon Pitkäjärvessä ja Espoonlahdella. Vedet olivat kuitenkin uimiseen sopivia.
Jorma Lehto

----------------------------------------- 

Uimarantaveden mittaustuloksia 2010 alkaen

Lämpinänä kesänä 2010 Espoon kaupungin toimesta uimavesien laatua tutkittiin entiseen tapaan monin tavoin. Mittaustulokset voit katsoa alla olevista taulukoista, 4 kpl.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vedenlaatu oli hyvää koko kesän ajan, eikä mainittavia sinilevähavaintoja saatu.

Linkkitaulukkoon 1, 6.7.2010, pdf-tiedosto 11 KB

linkkitaulukkoon 2, 11.7.2010, pdf-tiedosto 11 KB

linkkitaulukkoon 3, 28.7.2010, pdf-tiedosto 11 KB

linkkitaulukkoon 4,  9.8.2010,  pdf-tiedosto 11 KB

Uimarantaveden mittaustulokset 2011

Uimaveden lämpö vuoden 2011 kesäkuun hellejaksolla oli parhaimmillaan noin 25 astetta aivan rannassa sekä pintavedessä kauempana järvellä 24 astetta. Nämä ovat epävirallisia mittauksia.

Lue tästä UimarantatuloksetEspoo2011 pdf-tiedosto 15 KT.

Lue tästä mittaustulokset 8.7.2011.

Espoon uimavesimittaustulokset 8.7.2011 pdf-tiedosto 15 KB

Espoon Uimarantatulokset20.7.2011, pdf-tiedosto, 15 KB.

19.7.11 otetuissa näytteissä oli levää. 

Tänään 25.7.11 on uimarannan vesi jälleen uintikelpoista! Sinilevää ei näy! 2 tuoretta kuvaa on kuva-albumissa. 

2.8.2011 päivitys uimarantavesituloksista. Vedenlaatu on hyvä. Sinilevää Lippajärvessä ei havaittu.

katso taulukko Uimarantatulokset2.8.2011, pdf-tiedosto 12 KB

19.8.11 päivitetyt tiedot uimaveden laadusta voit lukea linkistä Uimarantatulokset19.8.Espoo pdf-tiedosto 15 KB

Veden laatu on hyvä, mutta hiukan levää on havaittu.

Uimarantavesien mittaustuloksia vuonna 2012

Mittaukset (19.6 Lippajärvi) , tulokset päivitetty 29.6. Tiedosto 24998 pdf-tiedosto, 15 KB Vedenlaatu on hyvä. Sinilevää ei ole havaittu. Seuraava mittaus 4.7.

Mittaukset, päivitetty 6.7.2012

25054 pdf-tiedosto 15 KB

Uimavesitulokset Espoo 3.8.12; Lippajärvi vedenlaatu on hyvä ja lämpötila oli 20 astetta 1.8 mittauksessa. Sinilevää ei ole havaittu.

25314 pdf-tiedosto, 16 KB

Uimavesitulokset päivitetty 16.8.12

Veden laatu on hyvä. Sinilevää ei ole havaittu Lippajärvessä.

25698 pdf-tiedosto 17 KB